Biološko tretiranje sjemena

General information

The demand for biological seed treatment solutions is increasing. They ensure that farmers protect their potential yield and quality by minimizing crop loss. Koppert’s biological seed treatment products can be divided into crop protection products (Cerall, Cedomon, Cedress), which have a clear effect against pests or diseases (biotic stress), and biostimulants (Panoramix) that increase crop resilience against abiotic stress, like drought-, salinity stress, and improve the uptake of plant nutrients.

Opće informacije

Povećava se potražnja za rješenjima u pogledu biološkog tretiranja sjemena. Njima se poljoprivrednicima osigurava zaštita potencijalnog prinosa i njegova kvaliteta smanjenjem gubitka usjeva na najmanju moguću mjeru. Proizvode za biološko tretiranje sjemena tvrtke Koppert možemo podijeliti na proizvode za zaštitu usjeva (Cerall, Cedomon, Cedress) koji snažno djeluju protiv nametnika ili bolesti (biotski stres) i biostimulatore (Panoramix) koji povećavaju otpornost usjeva na abiotski stres, poput suše, saliniteta te poboljšavaju unos hranjivih tvari biljke.

What is biological seed treatment?

what is seed treatment

Biological seed treatment consists of active ingredients that can include microbes like fungi and bacteria, as well as plant extracts and algae extracts.

Biological substances are applied to the seed in a powder form or as a liquid. An even layer covers the whole seed. In this way, the beneficial ingredients are available to the seed when it requires them.

Što je biološko tretiranje sjemena?

Što je tretiranje sjemena

Biološki tretman sjemena sastoji se od aktivnih sastojaka koji uključuju mikrobe poput gljivica i bakterija te biljne ekstrakte i ekstrakte algi.

Biološke tvari primjenjuju se na sjeme u obliku praška ili tekućine. Ravnomjerni sloj prekriva cijelo sjeme. Na taj su način sjemenu dostupni korisni sastojci kada je to potrebno.

What are the benefits of biological seed treatment?

benefits of biological seed treatment

Biological seed treatment has beneficial effects on the growth, resilience of the plant, abiotic stress, the development of the root system, and the productivity of the crop. An overview of positive attributes of microbials depending on the organism:

 • Biological seed treatment acts as a biostimulant: a treated crop becomes stronger and grows better;
 • The treatment enhances crop yields while helping plants to fight off plant pathogens and minimize biotic stress;
 • The plant growth promoting microorganisms colonize the roots and protect the crop during the entire growing season.
 • Seed treatment increases the availability of plant nutrients in the root system and increases nutrient uptake;
 • The enhanced root and shoot growth means that the early growth rate is optimized and that both the nutritional value of the crop as well as production yields are boosted;
 • Biological seed treatment reduces the use of agrochemicals which results in a lower exposure of growers to chemicals and lessens their impact on the environment. The potential exposure of the soil to agrochemicals is also limited in this way.

Koje su koristi biološkog tretiranja sjemena?

Koristi biološkog tretiranja sjemena

Biološko tretiranje sjemena ima korisne učinke na rast, otpornost biljke, abiotski stres, razvoj korijenovog sustava i produktivnost usjeva. Pregled pozitivnih svojstava mikroorganizama ovisno o organizmu:

 • biološko tretiranje sjemena djeluje kao biostimulator: tretirani usjev postaje snažniji i bolje raste;
 • tretiranjem se poboljšava prinos usjeva i pomaže suzbijanje patogena biljaka te se biotski stres svodi na najmanju moguću razinu;
 • mikroorganizmi koji potiču rast biljke nastanjuju se na korijenju i štite usjev tijekom cijele sezone rasta;
 • tretiranje sjemena povećava dostupnost biljnih hranjiva u korijenovom sustavu i povećava unos hranjivih tvari;
 • bolji korijen i rast mladica znači da je brzina rasta u ranoj fazi optimalna i da su povećani hranjiva vrijednost usjeva te prinos;
 • biološko tretiranje sjemena smanjuje uporabu poljoprivrednih kemijskih sredstava što dovodi do manjeg izlaganja uzgajivača kemikalijama i smanjuje njihov utjecaj na okoliš. Na taj se način ograničava i moguće izlaganje tla poljoprivrednim kemijskim sredstvima.

Proizvodi

Proizvodi za biološko tretiranje sjemena smanjuju potrebu za gnojivima, potiču otpornost biljaka i mogu povećati prinos. Proizvodi za tretiranje sjemena na bazi biološkog fungicida odmah pružaju zaštitu od bolesti.

Obratite se stručnjaku

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite saznati više o našem poduzeću i proizvodima? Obratite se jednom od naših stručnjaka
Svoje proizvode i rješenja proizvodimo za profesionalne uzgajivače u području hortikulture.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et applique la Politique de confidentialité et les Conditions d’utilisation de Google.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et applique la Politique de confidentialité et les Conditions d’utilisation de Google.

Prijavite se na naš bilten

Primajte najnovije vijesti i informacije o svojim usjevima izravno u svoj pretinac e-pošte

Ce site est protégé par reCAPTCHA et applique la Politique de confidentialité et les Conditions d’utilisation de Google.
Pomaknite se na vrh