Veni Biosulfur

Aktivni sastojak:
Microbilaly processed sulphur
Uobičajeni naziv:
100 % prirodni hidrofilni sumpor
Kategorija proizvoda:
Biofertilizer
Play

Upotrijebi za

Upotrijebi za

Kada upotrijebiti Veni Biosulfur?

Veni Biosulfur upotrebljavajte u slučaju nedostatka sumpora. Nedostatak sumpora ometa proces metaboliziranja proteina.

Kako to funkcionira

Kako to funkcionira

Kako Biosulfur djeluje?

Sumpor (S) četvrta je najvažnija hranjiva tvar biljke nakon dušika (N), fosfora (P) i kalija (K). Sumpor (S) neophodan je za biljke i životinje. Veni Biosulfur povećava količinu apsorpcije sumpora (S). Budući da je sumpor (S) ključna sastavna tvar u stvaranju aminokiselina, proteina, enzima, antioksidansa i vitamina, za posljedicu ima bolju biološku aktivnost. Jačaju se otpornost i imunološki sustav biljke, a usjev postaje zdraviji i općenito otporniji. Rješava se problem nedostatka sumpora (S) koji može dovesti do gubitka prinosa i kvalitete.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Sastav

Veni Biosulfur tekuća je 50-postotna otopina sumpora. Veni Biosulfur je 100 % prirodna hranjiva tvar, neophodna za biljke. Proizvod sadržava elementarni sumpor u obliku koji nije usporediv s onim konvencionalnog sumpora, a dobiva se biološkim postupkom primjenom bakterija. Ovaj linearan sumpor, za razliku od oktasumpora, hidrofilne je prirode te je stoga topiv u vodi.

Upute za upotrebu

Upute za upotrebu

Primjena

 • Primjena na lišću
 • Prije uporabe dobro protresite spremnik
 • Isporučuje se s finom mlaznicom (<300 mikrona)
 • Mlaznice temeljito isperite kako ne bi došlo do začepljenja
Play

Doziranje

 • 3 – 5 l/ha
 • 7 primjena po sezoni

Najbolji uvjeti djelovanja proizvoda Veni Biosulfur

pH vrijednost otopine za prskanje mora biti između 5 i 7.

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Postupanje

Tvrtka Koppert B.V. nije odgovorna za gubitak kvalitete ako se proizvod skladišti dulje od preporučenog i/ili u neodgovarajućim uvjetima.

Skladištenje

 • Neotvorena pakiranja mogu se držati dvije godine na hladnom (5 – 20 °C) i tamnom mjestu.
 • Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost
 • Budući da se radi o prirodnom proizvodu, njegova se trajnost znatno smanjuje nakon otvaranja.

Sigurnosne upute

 • Pri preporučenim dozama proizvoda Veni Biosulfur nisu uočene nikakve štetne posljedice za ljude, biljke ili (vodeni) okoliš. Međutim, izbjegavajte nepotrebno izlaganje kože, očiju i drugih dijelova tijela proizvodu jer je Bio Sulfur koncentrirani proizvod. Izbjegavajte udisanje koncentriranog proizvoda. Tijekom pripreme i primjene nosite odgovarajuću zaštitnu opremu. Nemojte piti niti gutati proizvod.
 • Držati dalje od dosega djece i kućnih ljubimaca.
 • Proizvodi sa sumporom klasificirani su kao sekundarne hranjive tvari na temelju Uredbe (EZ) br. 2003/2003, Prilog I. D.3 Anorganska gnojiva sa sekundarnim hranjivim tvarima: elementarni sumpor.
 • Izračunajte potrebnu količinu otopine za prskanje kako biste izbjegli nepotrebno rasipanje.
 • Prazne i čiste spremnike odložite na mjesta predviđena za lokalno odlaganje ili na sanitarne deponije.

Primjenjuju se opći uvjeti društva Koppert (Koppert B.V. i/ili njegove povezane tvrtke). Upotrebljavajte samo proizvode dopuštene u vašoj zemlji/državi i za usjev. Provjerite lokalne zahtjeve za registraciju. Tvrtka Koppert ne može se smatrati odgovornom za neovlaštenu upotrebu.Tvrtka Koppert nije odgovorna za gubitak kvalitete ako se proizvod skladišti dulje od preporučenoga i/ili u neodgovarajućim uvjetima.

Trebate pomoć?