Trianum-G

Aktivni sastojak:
Trichoderma harzianum T-22
Uobičajeni naziv:
Gljiva koja živi u tlu
Kategorija proizvoda:
Bio-fungicid
  • Sprječava i suzbija bolesti koje se prenose tlom

  • Pospješuje rast i ujednačenost biljaka

  • Sastav u granulama može se lako pomiješati sa ili rasporediti po supstratu za uzgoj ili primijeniti prilikom sjetve ili sadnje

Play
  • Sprječava i suzbija bolesti koje se prenose tlom

  • Pospješuje rast i ujednačenost biljaka

  • Sastav u granulama može se lako pomiješati sa ili rasporediti po supstratu za uzgoj ili primijeniti prilikom sjetve ili sadnje

Upotrijebi za

Upotrijebi za

Trianum-G štiti biljke od niza bolesti korijena koje se prenose tlom kroz nekoliko različitih načina djelovanja. Isto tako poboljšava razvoj korijenskog sustava, unos hranjivih tvari i rast biljaka.

Bolesti

Trichoderma harzianum T-22 štiti od bolesti koje se prenose tlom kao što su više vrsta rodova Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia i Microdochium. Trianum-G također pospješuje rast i ujednačenost biljaka.

Usjevi

Trianum-G može se upotrebljavati kod većine kultura.

Kako to funkcionira

Kako to funkcionira

Način djelovanja

Način djelovanja sredstva Trianum-G temelji se na sljedećim mehanizmima:

Nadmetanje za prostor
Trianum-G raste brže na površini korijena od ostalih gljivica u tlu. Ostale gljivice imaju manje šanse da se ustale na korijenju.

Nadmetanje za hranjive tvari
Trianum-G oduzima izvor hranjivih tvari koje su potrebne patogenim organizmima. Patogeni organizmi stoga imaju manje šanse za razvoj.

Parazitizam patogenih organizama
Trianum-G raste oko micelija patogenih organizama. Stanične stijenke patogena se razgrađuju i patogeni organizmi umiru.

Jačanje biljke
Trianum-G poboljšava korijenski sustav stvaranjem veće količine dlačica na korijenu radi bolje apsorpcije vode i hranjivih tvari. To dovodi do jačeg i ujednačenijeg usjeva te do boljih prinosa. Taj je učinak jači kada je biljka izložena stresu i/ili kada se uzgaja u uvjetima rasta koji su ispod optimalnih. Trianum-G također jača obrambeni mehanizam nadzemnih dijelova biljke, takozvanu induciranu sustavnu otpornost. Trianum-G ima sposobnost omogućiti apsorpciju određenih fiksnih hranjivih tvari kao što su mangan i željezo.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakiranja Vreće od 5 kg i 20 kg.
Oblik Granule (GR)
Koncentracija 1,5x10⁸ cfu (žive spore Trichoderma harzianum T-22)/g.
Upute za upotrebu

Upute za upotrebu

Primjena

Trianum-G može se pomiješati sa supstratom ili posipati po tlu ili u brazdu.

Miješanje sa supstratom:
Pobrinite se da je Trianum-G ravnomjerno pomiješan sa supstratom.

Primjena na tlu:
nemojte nanositi ovaj proizvod preko cijelog tla. Prekrijte naneseni proizvod tlom ili ga na drugi način ugradite u tlo.

U slučaju mehaničke primjene rasipačem granula, izlazni otvor rasipača trebao bi biti što bliže tlu kako bi se spriječilo da vjetar otpuše male granule. Pobrinite se da granule proizvoda Trianum-G neometano prolaze kroz cijev rasipača (izbjegavajte svijanje cijevi).

Kod ručnog nanošenja upotrijebite žlicu za doziranje kako biste osigurali ravnomjernu primjenu.

Doziranje

  • Doziranje sredstva Trianum-G ovisi o kulturi i uvijek ga treba prilagoditi konkretnoj situaciji. Provjerite etiketu kako biste pronašli preporučenu dozu za svaki usjev i situaciju
  • Doze se obično kreću od 10 do 50 kg/ha, 1 – 10 kg/1000 biljaka ili 375 – 750 g/m3 supstrata za uzgoj
  • Savjet o najboljoj strategiji za svoju situaciju potražite od Koppertovog savjetnika ili službenog distributera proizvoda Koppert.

Vrijeme primjene

Primijenite što je ranije moguće u uzgojnom ciklusu.

Uvjeti okoliša

Trianum-G učinkovit je u različitim uvjetima okruženja. Trichoderma harzianum T-22 raste u širokom temperaturnom rasponu (10 – 34 °C / 50 – 93 °F), pri pH između 4 i 8, u mnogim vrstama medija za uzgoj i na korijenju mnogobrojnih različitih kultura.

Nuspojave

Pesticidi mogu imati (ne)izravne učinke na biološka rješenja. Saznajte koji pesticidi imaju nuspojave za ovaj proizvod.

Idite u bazu podataka štetnih učinaka
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vrijeme skladištenja nakon primitka

Datum isteka valjanosti pogledajte na ambalaži.

Temperatura skladištenja

4 – 8 ºC / 39 – 46 °F.

Uvjeti skladištenja

Držati izvan dosega sunčeve svjetlosti.

Primjenjuju se opći uvjeti društva Koppert (Koppert B.V. i/ili njegove povezane tvrtke). Upotrebljavajte samo proizvode dopuštene u vašoj zemlji/državi i za usjev. Uvijek se pridržavajte uvjeta navedenih u registracijama lokalnih proizvoda. Tvrtka Koppert ne može se smatrati odgovornom za neovlaštenu upotrebu.Tvrtka Koppert nije odgovorna za gubitak kvalitete ako se proizvod skladišti dulje od preporučenoga i/ili u neodgovarajućim uvjetima.

Trebate pomoć?