Integrirano upravljanje nametnicima

Integrirano upravljanje nametnicima

Primjena snage prirode

Dovoljno je utjerati strah u kosti svakome tko razmišlja o budućnosti proizvodnje hrane: kako će deset milijardi ljudi, koliko će ih vjerojatno biti na zemlji 2050., imati dovoljno hrane? Kako ćemo gotovo udvostručiti trenutačnu količinu plodnog poljoprivrednog tla koje će nam trebati ako sve veći broj ljudi prijeđe na zapadnjački način prehrane s velikim količinama mesa i mliječnih proizvoda? Kako možemo osigurati proizvodnju zdrave hrane na načine sigurne za ljude i okoliš?

Potrebno je provesti samo sat vremena na internetu kako bi biste bili okupirani globalnim pitanjima: začaranim krugom koji proizlazi iz uporabe velikih količina umjetnih gnojiva čime se povećava ovisnost o pesticidima, a što dalje uzrokuje otpornost i štetu za okoliš i ljudsko zdravlje, dok će za 50 godina svjetske zalihe najvažnije komponente umjetnog gnojiva, fosfata, praktički nestati. Krčenje šuma, erozija, nedostatak čiste vode, pretjerani izlov ribe, onečišćenje zraka i morske vode te klimatske promjene: sve su to čimbenici koji dodatno kompliciraju situaciju.

Ujedinjeni narodi i Europska unija smatraju da su inovacije u području poljoprivrede i hortikulture najvažniji prioritet. Cilj inovacija mora biti zaštititi i, prema potrebi, povećati proizvodnju zdrave hrane po hektaru, uz minimalnu primjenu umjetnih gnojiva i kemijskih pesticida. Većina znanstvenika suglasna je da je to moguće jedino ako usjeve uzgajamo u skladu s načelom integriranog upravljanja nametnicima. Pojam je to koji se odnosi na način na koji uzgajivači uzgajaju i štite svoje usjeve na temelju poznavanja ciklusa u biljkama i oko njih, poznavanja ravnoteža i odnosa ovisnosti između biljaka, insekata, mikroorganizama i hranjivih tvari. Za održiv uzgoj potrebni su usjevi koji su otporni na bolesti i zaraze, a okruženje u kojem rastu mora imati sposobnost oporavka. Tek tada možemo smanjiti uporabu umjetnih gnojiva, minimizirati ovisnost o pesticidima i potaknuti produktivnost.

Koliko su god rezultati integriranog upravljanja nametnicima dobri, treba reći da je njegova primjena na globalnoj razini još uvijek u začetku te da smo daleko od razumijevanja cjelokupnog stanja u pogledu usjeva koje uzgajamo radi hrane. Tvrtka Koppert jedna je od pokretačkih sila koje stoje iza inovacija nadahnutih integriranim upravljanjem nametnicima u proizvodnji hrane. Istraživanjem i razvojem proizvoda te dijeljenjem znanja s poljoprivrednicima i uzgajivačima putem svoje mreže diljem svijeta, tvrtka radi na proširenju niza resursa i alata kako bi se uporaba umjetnih gnojiva i pesticida u proizvodnji hrane svela na najmanju moguću razinu.

Što je integrirano upravljanje nametnicima?

Postoje brojne definicije integriranog upravljanja nametnicima. Najvažniji je njegov cilj: primjena biološke kontrole kada je to moguće, kemijska kontrola kada je to nužno. Skup alata koji nam to omogućuje sastoji se od brojnih različitih instrumenata. To rad savjetnika za integrirano upravljanje nametnicima čini toliko svestranim, zanimljivim i ponekad složenim. Najvažniji alati integriranog upravljanja nametnicima opisani su u nastavku.

Zdravlje tla

Zdravo tlo ili supstrat temelj su zdravog usjeva. Ne razmišljajte o zdravlju tla ili supstrata samo u biološkom smislu: minimalna prisutnost nametnika ili bolesti tla. Nego i s kemijskog stajališta: dobra ravnoteža minerala u matrici tla ili hranjivih tvari. I ne zaboravimo fizičke aspekte: porozna struktura tla ili supstrata koja omogućuje izmjenu plinova između područja korijena i zraka.

Izbor sorti

Sorte usjeva mogu se znatno razlikovati po svojoj osjetljivosti na nametnike i bolesti. I to se na odnosi samo na otpornost koja je dio njihove genetike. Razlika u sastavu lista i soka biljke među sortama također ima važnu ulogu u načinu razvoja nametnika i bolesti.

Precizna sjetva

Ova tehnika pomaže svakoj biljci osigurati slične uvjete, što za posljedicu ima ujednačeniji usjev. Time se izbjegavaju slabe biljke koje su osjetljivije na nametnike i bolesti.

Higijena usjeva

Higijena počinje s prethodnom kulturom: uklanjanje starog usjeva s preostalim nametnicima i organizmima koji prenose bolesti na mjesto udaljeno od područja uzgoja pomaže smanjiti ili odgoditi zarazu novog usjeva. Važno je i očistiti strukturu staklenika i sve što se u njemu nalazi. Uklanjanjem zaraženih biljaka ili dijelova biljaka na samom početku novog usjeva ograničava se izvor zaraze.

Primjena proizvoda za poticanje rasta biljke

Mikroorganizmi za poticanje rasta biljke mogu se primjenjivati od samog početka uzgoja. Njima se obogaćuje mikrobiološki sastav rizosfere. Niz korisnih mikroba potiče sustavnu otpornost i pomaže u boljem rastu biljke. Oblaganje sjemena učinkovit je način primjene korisnih organizama na ratarskim kulturama.

Praćenje i primjena

Često i sustavno izviđanje ključno je za uspjeh integriranog upravljanja nametnicima. Rano otkrivanje nametnika i bolesti dovodi do pravovremenog djelovanja u trenutku kada postoje male količine nametnika ili je bolest u začetku i kada je djelovanje najučinkovitije. Pozorno promatranje, ljepljive zamke, zamke s feromonima i povećala neophodan su alat za izviđanje i promatranje. Moderne tehnike s posebnim kamerama na dronovima nove su i zanimljive mogućnosti izviđanja. Pravilnim izviđanjem dostupni su i podaci koji pomažu u određivanju opsega razvoja nametnika i prirodnih neprijatelja. Svako izviđanje pruža veliku količinu podataka. Sustav preciznog uzgoja te podatke zatim pretvara u korisne informacije za upravljanje, ocjenjivanje i neprestano unapređenje sustava integriranog upravljanja nametnicima. Tvrtka Koppert omogućuje hardverske i softverske alate kojima se olakšavaju izviđanje i precizan uzgoj.

Dronovi se mogu pripremiti za distribuciju prirodnih neprijatelja uz minimalno truda. U kombinaciji s odgovarajućim podacima izviđanja iz sustava preciznog uzgoja, uskoro će biti moguće prilagoditi količinu primjene na razini lokalne infekcije. Biološka kontrola uz pomoć prirodnih neprijatelja igra je brojkama, stoga će ova tehnika pomoći u ostvarivanju najbolje koristi iz ulaganja u prirodne neprijatelje.

Ekonomski pragovi za tretiranje

U usjevu mogu postojati nametnici i bolesti bez da uzrokuju ekonomsku štetu. Granična vrijednost očito se razlikuje po usjevu i kombinaciji nametnika ili bolesti. Poznavanje tih graničnih vrijednosti te dinamike nametnika i prirodnih neprijatelja pomaže u izbjegavanju nepotrebnih (kemijskih) intervencija.

Korisni insekti

Preventivno puštanje prirodnih neprijatelja
Radi najveće učinkovitosti prirodni neprijatelji moraju se uvesti u ranoj fazi razvoja nametnika. U nekim je slučajevima moguće, ili potrebno radi optimalne učinkovitosti, puštanje prirodnih neprijatelja čak i prije prisutnosti nametnika. Neke korisne grinje mogu se hraniti peludi ili grinjama koje služe kao hrana; a neki korisni kukci posebnom hranom koja se proizvodi od jajašaca moljca. Neki parazitoidi mogu se uzgajati na biljkama koje služe kao hrana u staklenicima.

Prošireno puštanje korisnih insekata / grinja
U slučaju kada preventivno puštanje nije moguće ili prihvatljivo, podaci izviđanja pomažu u određivanju vremena i brzine uvođenja prirodnih neprijatelja.

Masovno hvatanje

Prirodni neprijatelji nisu komercijalno dostupni za sve nametnike. A u nekim slučajevima i prirodni neprijatelji trebaju pomoć. Tehnike za masovno hvatanje kao što su Rollertraps ili Horiver (1000/ha) pridonose kontroliranju faza letenja nametnika poput štitastog moljca i resokrilca. Za neke druge nametnike zamke s feromonima mogu masovno hvatanje učiniti djelotvornijim.

Uporaba biljne ishrane za bolje zdravlje biljke

Na temelju podataka o analizi soka biljke otkrivena je jasna veza između sastava hranjivih tvari lista i osjetljivosti na nametnike ili bolesti. Upravljanje hranjivim statusom biljke postaje važan alat za upravljanje zdravljem biljke. Na primjer, niže razine dušika u soku biljke usporavaju razvoj crvenih paukova, štitastog moljca i drugih nametnika bez ugrožavanja proizvodnje ili kvalitete. Postoje i brojni drugi primjeri.

Usklađivanje integriranog upravljanja nametnicima i upravljanje usjevom

Poznavanje ciklusa usjeva i upravljanja usjevom ključno je za najbolju integraciju programa integriranog upravljanja nametnicima i usjeva. Strategija uklanjanja listova rajčica može biti važna za način razvoja populacija parazitoida štitastog moljca i Macrolophusa. Primjena grabežljivih grinja na resokrilcima u lončanicama učinkovitija je prije raspoređivanja biljaka. Biljkama koje se uzgajaju u uvjetima niskih temperatura potrebni su korisni organizmi koji dobro djeluju u takvim uvjetima.

Upravljanje klimom

Program „Uzgoj nove generacije” doveo je do revolucionarne promjene u upravljanju usjevima i klimom u staklenicima visoke tehnologije. Njime se pokazuje na koji način upravljanje vodom,energijom i ravnotežom pridonosi zdravim usjevima manje osjetljivim na nametnike i bolesti.

Biopesticidi

Postoje tri kategorije biopesticida.

Mikrobiološki pesticidi baziraju se na bakterijama, gljivicama, algašicama ili virusima i mogu se upotrebljavati za biološku kontrolu nametnika i bolesti. Primjeri su sljedeći: Trianum (Trichoderma harzianum), Mycotal (Lecanicillium muscarium) i Bacillus thuringiensis.
-
Biokemikalije baziraju se na biljnim ekstraktima ili metabolitima (nim, biljna ulja).
-
Spolni feromoni najpoznatiji su primjer semiokemikalija.

Biopesticidi nude široki asortiman alata za kontrolu nametnika i bolesti koja ne uključuje kemikalije. Primjena je moguća jedino ako je proizvod registriran u zemlji primjene. Biopesticidi su općenito kompatibilni s prirodnim neprijateljima, no iznimke postoje. Za konkretne informacije pogledajte Koppertovu bazu podataka štetnih učinaka ili preuzmite aplikaciju o štetnim učincima.

Kompatibilne kemikalije

Kada se nekemijskim alatima ne može u potpunosti razinu nametnika ili bolesti održavati ispod ekonomskog praga, postoje mogućnosti uporabe kemijskih pesticida s minimalnim učinkom na prirodne neprijatelje ili mikrobioloških pesticida. Za konkretne informacije pogledajte web-mjesto ili aplikaciju Koppertova baza podataka štetnih učinaka te provjerite s klijentom je li odabrani pesticid u skladu sa zahtjevima tržišta.

Trebate pomoć?